26-10-07

Gevaarlijke reclame (26-10-07)

Het gebeurt regelmatig dat er reclame verschijnt op de blog voor één of ander middel tegen kanker. Laat mij duidelijk stellen dat ik hier geenszins mijn naam aan verbind. Evenmin betekent het feit dat de publiciteit op de blog staat dat ik achter het product sta. De reclame staat volledig LOS van de blog. Sommige producten zijn zo overduidelijk nep, dat ik de informatie van de blog probeer te halen, maar dat is niet altijd mogelijk. Beste lotgenoten, wees dus aub heel voorzichtig met dit soort vermeende wondermiddelen en raadpleeg uw oncoloog vooraleer je te storten in een onvoorspelbaar avontuur. Zelfs de slogan 'Baat het niet dan schaadt het niet' gaat niet altijd op.

Mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van de flavonoïden, waarvoor al enige tijd berichten op mijn blog verschijnen. Ik sluit niet uit dat het voor bepaalde kankerpatiënten heilzaam kan zijn, maar in mijn specifieke geval is het ronduit gevaarlijk! Navraag bij de oncoloog leert dat om verschillende redenen flavonoïden sterk af te raden zijn voor gevallen van hormoongevoelige borstkanker. Ten eerste omdat er vermoedens bestaan dat teveel vitamine C de prognose van BORSTkanker juist NEGATIEF beïnvloedt, en ten tweede omdat flavonoiden in verband gebracht worden met soja, wat een oestrogeensubstituut is en dus totaal uit den boze voor hormoongevoelige kankers, gezien de oestrogenen de kanker juist voeden!

Dus : blijf alert, check steeds af met je oncoloog of het middel niet potentieel gevaarlijk is voor jouw persoonlijke geval.

09:34 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (7) | Tags: flavonoiden, borstkanker |  Facebook |

21-10-07

Zwaar probleem, deel 3 (21-10-07)

Is er wat aan te doen?

Voeding bij 'Herstel en Balans': een vertaling van literatuurgegevens naar praktijk
Zoals blijkt uit de literatuurstudie, kampt een groot aantal (ex-)borstkankerpatiënten met gewichtsstijgingen waarbij tegelijkertijd de vetmassa toeneemt en de vetvrije massa afneemt. Deze afname in vetvrije massa en de vermindering van spierkracht dragen mogelijk bij aan kankergerelateerde vermoeidheid.

(...)

Verkennend onderzoek
Naast literatuuronderzoek is een pilotstudy gedaan onder een aantal deelnemers aan het 'Herstel en Balans'-programma van MMC. Doel hiervan was inzicht verkrijgen in gewichtsverloop, voedselinname en behoefte aan voedingsinformatie bij deze patiëntengroep. Enkel de resultaten van (ex-)borstkankerpatiënten worden hier beschreven.

Gewichtsverloop gedurende 'Herstel en Balans'
Het gewicht van de deelnemers aan 'Herstel en Balans' werd bepaald aan het begin (week 0) en aan het einde van het revalidatieprogramma (week 18). Het verschil in gewicht tussen de twee meetmomenten is tot op heden berekend van 55 vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker. Op individueel niveau werd zowel gewichtstoename als gewichtsverlies gezien. Bij een aantal vrouwen trad geen gewichtsverandering op. Vrouwen met een gewichtsstijging waren in de meerderheid (55%).
Binnen deze groep was de mediane gewichtstoename over 18 weken 2 kg. Per jaar zou dit een aanzienlijke gewichtstoename betekenen.

Energie-inname, gewichtsverloop in relatie tot energie-inname en eiwitinname
Een aantal deelnemers noteerde in een driedaags eetdagboek de voedselinname op drie momenten: voorafgaand aan 'Herstel en Balans', in week 6 en in week 12 van het trainingsprogramma. Inmiddels zijn enkele resultaten bekend van een kleine subpopulatie, bestaande uit 12 (ex-)borstkankerpatiënten, waarvan het gewicht bekend was van zowel week 0 als van week 18 en die tevens alle drie de eetdagboeken correct hadden ingevuld.

De energie-inname was lager dan de energiebehoefte . Er werd bij deze groep geen relatie gevonden tussen de verandering in energie-inname en
de verandering in gewicht. Immers, een aantal vrouwen bij wie de
energie-inname verminderde gedurende het programma, viel in deze periode niet af maar kwam juist aan. De inname van eiwitten bleek bij de onderzoeksgroep significant hoger dan de behoefte (81 ± 17 gram vs 52 ± 5 gram).

Zijn voedings- en trainingsinterventies effectief?
Het is de vraag of een energiebeperkt dieet en beweging deze vrouwen zouden kunnen helpen bij gewenste gewichtsreductie. Er kunnen immers andere dan voedings- en bewegingsfactoren zijn die zorgen voor een toename in gewicht. Factoren waarop de patiënt geen invloed heeft.
Is daar wel 'tegen op te lijnen'? In de literatuur zijn effecten van enkele voedings- en trainingsinterventies beschreven.

Lichaamsbeweging gedurende de kankerbehandeling lijkt het gewichtsverloop positief te kunnen beïnvloeden.
Uit verschillende studies is aangetoond dat borstkankerpatiënten gemiddeld minder in gewicht toenemen wanneer zij aan lichaamsbeweging doen in de periode van adjuvante chemotherapie.
Er zijn elf studies gepubliceerd die dieetinterventies onderzochten bij (ex-)kankerpatiënten. De onderzochte voedingsinterventies kunnen hierbij worden verdeeld in drie groepen:
*energie-beperking
*vetbeperking
*plantaardig, laag vet dieet.
In acht studies werden gewichtsveranderingen meegenomen. Met uitzondering van een studie(energiebeperking) werden in deze onderzoeken significante gewichtsverbeteringen gezien. Het betreffen echter onderling verschillende, relatief kleine, korte-termijnstudies.

Momenteel wordt er in twee grote, gerandomiseerde klinische trials onderzocht of een verandering in de voedingssamenstelling het risico op recidief kan verlagen en de overleving kan vergroten bij vrouwen die worden behandeld voor borstkanker.
Het gaat hierbij om de Women's Intervention Nutrition Study (WINS) onder 2500 postmenopauzale borstkankerpatiënten en de Women's Healthy Eating and Living Study (WHEL) onder 3088 pre- en postmenopauzale borstkankerpatiënten.

In beide studies gaat het om interventies met diëten met een zeer laag gehalte aan vet.
In de WHEL-studie wordt tevens een hoge groente-, fruit- en vezelinname nagestreefd bij de interventiegroep.
Ondanks de zeer lage hoeveelheid vet in beide interventievoedingen, laten tussentijdse resultaten slechts een matige daling in gewicht zien. Zo wordt in een pilot van de 'WINS'-studie na drie jaar slechts ± 1,8 kg verschil in gewicht gezien tussen de interventie- en controlegroep.


BRON : Medisch Journaal 2005, jaargang 34, nummer 4


16-10-07

Wonderland (16-10-07)

Anneke is in Wonderland.

U las het waarschijnlijk al op andere sites of in de krant : Anneke Geerts, drijvende kracht achter het Wonderfonds, dat amper enkele weken geleden boven het doopvont werd gehouden, is overleden. Ik ben er wat laat mee, maar ik heb zelf even tijd nodig gehad om deze bittere pil te slikken. Ze was alleenstaande moeder : dat betekent dat haar drie zonen het voortaan zonder ouders moeten zien te rooien... Had er iemand nog twijfels over het smerige van deze ziekte?

In mei van vorig jaar beklom ze nog samen met lotgenoten de Toubkal (hoogste berg van Marokko), vol vertrouwen dat ze niet alleen de berg maar ook haar ziekte overwonnen had. 

Amper een goed jaar later was ze al te ziek om er nog bij te zijn tijdens de persconferentie voor het Wonderfonds op 13 september in het Fakkeltheater. Hoe beangstigend snel het kan gaan...

Eén ding is zeker : er staat een hele ploeg sterke, mooie vrouwen klaar om haar droom verder waar te maken. Ik was alleszins gepakt bij het zien van zoveel belangeloze inzet. Het leek wel alsof het feit dat het slechter ging met Anneke haar achterban nog vuriger en vastberadener maakte. Anneke zal zonder twijfel voortleven in haar 'Wonderfonds'.

Drie weken geleden gaf Anneke nog een radio-interview als 'Sam van de week'.

Hieronder kan je het interview beluisteren, en ook dat met haar zoontje Jonas en met An Nelissen, meter van het Wonderfonds.

In memoriam :

http://radio2.be/detailpagina.cfm?id=14355&programma=allemaalsam

www.wonderfonds.be

Anneke

11:30 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (4) | Tags: wonderfonds, anneke geerts |  Facebook |

12-10-07

Moneymoneymoneeeeyyy (12-10-07)

Zo, en nu we het gezeur over commercie en kapitalistische uitwassen gehad hebben het goede nieuws :

U was heel talrijk om het eerste nummer van de spiksplinternieuwe glossy 'Pink Ribbon' te lezen. Zomaar eventjes 60.000 exemplaren werden er verkocht. Dat is helemaal niet slecht als je weet dat in Nederland, waar de markt 3x zo groot is en het magazine al een paar jaar verschijnt en dus meer bekendheid heeft, er 90.000 exemplaren werden verkocht.

pinkribbon_cover

Nee, de opbrengst van de verkoop gaat ook hier niet integraal naar het goede doel. Er zijn nèt iets teveel kosten aan de productie en distributie van dergelijk luxemagazine. Maar ik kan u uit eerste hand garanderen dat alle journalisten, columnisten, fotografen en BV's GRATIS gewerkt hebben voor dit nummer, en ze hebben dat met veel overtuiging gedaan. Zo werden de kosten gedrukt en konden ze een maximaal bedrag voor de goede zaak bewaren.

Het indrukwekkende bedrag van €138.749 werd ter gelegenheid van de persconferentie plechtig overhandigd aan de vertegenwoordigers van de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker). Een snelle berekening leert dat er dus zo'n €2,3 per verkocht nummer naar de strijd tegen borstkanker gaat, dat is bijna 60% van de omzet en dat is vééél. Als dat niet mooi is... (Daar kunnen de kapitalisten en critici een punt aan zuigen, nè)

Volgend jaar in oktober verschijnt het tweede nummer, en deze keer gaat Pink Ribbon nationaal : nog een grotere oplage dus. 

Dank aan iedereen die belangeloos heeft meegewerkt en laten ons hopen dat we 't volgend jaar nog beter doen!

10:27 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pink ribbon |  Facebook |

05-10-07

Think-Pink controverse (5-10-07)

Er is wat controverse ontstaan rond het hele think-pink circus. Karin Spaink ergert zich te pletter aan het commerciële uitbuiten van borstkanker.

 "Think Before You Pink. If shopping could cure breast cancer it would be cured by now."

In essentie heeft ze natuurlijk gelijk : het heeft allemaal veel minder met liefdadigheid en grootmoedigheid te maken dan met winstbejag van de bedrijven in kwestie. Daarom is het zeker interessant er haar gedachtengang eens op na te lezen, kwestie van onszelf alert te houden, bewust van waar we mee bezig zijn.

Klik http://blogger.xs4all.nl/kspaink/

Klik voor het filmpje :

 2005FlashBadge

Maar mij kan het eigenlijk allemaal niet zoveel schelen. Hoe meer aandacht en geld voor de goede zaak, hoe beter. En dat de bedrijven die er mee hun schouders onder zetten daar zelf ook beter van worden : so be it! Bedrijven hebben de gewoonte zich op veel minder nuttige manieren in de kijker te werken, en daar worden alleen zijzelf beter van. Hier kan je tenminste nog van een poging tot win-win spreken...

In een ideale wereld komt het geld voor borstkanker zomaar uit de lucht vallen, door pure liefdadigheid en in alle anonimiteit. Dream on baby, we leven in DEZE wereld en niet in Utopia. Laat ons roeien met de riemen die we hebben. En als dat dan een geurtje van platte commercie heeft, dan neem ik dat er bij.


 

10:32 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (8) | Tags: think-pink, borstkanker |  Facebook |

03-10-07

Zwaar probleem, deel 2 (3-10-07)

GEVOLGEN en OORZAKEN van gewichtstoename bij borstkanker

Gevolgen van 'sarcopenic obesity' na diagnose
Er bestaat inmiddels een groot scala aan onderzoeken dat de gevolgen van gewichtsstijgingen na de diagnose borstkanker beschrijft. Uit de literatuur blijkt dat gewichtstoename negatieve gevolgen heeft op zowel psychosociaal, lichamelijk als prognostisch vlak.
 Gewichtstoename en prognose
Naar aanleiding van een analyse van 14 studies werd geconcludeerd dat overgewicht een negatief effect heeft op de prognose. Sindsdien zijn er 26 studies gepubliceerd die het verband onderzochten tussen gewicht of body mass index (BMI) enerzijds en het optreden van recidief of mortaliteit anderzijds.
Bij 17 van deze 26 studies was een hoog gewicht of BMI een significante risicofactor voor een recidief, een kortere overlevingsduur of beiden. Het risico op mortaliteit bij borstkanker was 30 tot 54% hoger bij vrouwen met 'ernstig' overgewicht t.o.v. vrouwen met 'minder ernstig' overgewicht.
Zeven studies vonden geen en twee studies een invers verband tussen gewicht of BMI en prognose.
Een recent gepubliceerd onderzoek bij 5204 vrouwen met een (niet gemetastaseerd) mammacarcinoom toonde aan dat een hoog gewicht op het moment van diagnose is geassocieerd met een kortere overlevingsduur. Bij gewichtstoename na het moment van diagnose werd een verhoogd risico op recidief en mortaliteit aangetoond.
 Er bestaan verschillende hypothesen over het onderliggende mechanisme van het gevonden verband tussen overgewicht en prognose.
Deze zijn voornamelijk gebaseerd op het feit dat gewichtstoename of obesitas gepaard gaat met hormonale veranderingen, onder meer toename van oestrogenen, IGF-1 en insuline en afname van geslachtshormoonbindend globuline. Er bestaat enig bewijs dat deze hormonale veranderingen een rol spelen in de initiatie en bevordering van borstkanker.
  Oorzaken van gewichtstoename
Welk mechanisme nu precies ten grondslag ligt aan gewichtsstijgingen bij borstkanker is nog niet geheel opgehelderd. Uit de literatuur komt naar voren dat er waarschijnlijk meerdere factoren een rol spelen.
Welke deze factoren zijn, wordt hieronder opgesomd.

Type behandeling en gewichtstoename
Veel vrouwen zijn bezorgd over het effect van tamoxifen op het gewicht. Echter, verschillende placebogecontroleerde studies hebben een verband tussen tamoxifengebruik en gewichtstoename niet ondersteund. Gewichtsstijging wordt wel vaak gezien als gevolg van adjuvante chemotherapie bij borstkanker.
Zo werd in een grote klinische trial een significante toename in gewicht gezien bij de patiënten die adjuvante chemotherapie kregen, terwijl het gewicht niet steeg bij diegenen die radio- of hormonale therapie ondergingen.
In andere onderzoeken werden soortgelijke resultaten gevonden. Het
is aannemelijk dat de mate van gewichtstoename wordt beïnvloed door soort chemotherapie, duur van de behandeling en wijze van toediening.

Over de invloed van radiotherapie op het gewichtsverloop is nog onvoldoende bekend.
In een followupstudie onder borstkankerpatiënten die radiotherapie
ondergingen werd op langere termijn (na radiotherapie) gewichtstoename gezien. Het bevorderende effect van corticosteroïden op het gewicht werd beschreven in slechts één kleinschalige studie.

Lichamelijke gevolgen van de behandeling en gewichtstoename
Enkele lichamelijke veranderingen ten gevolge van de behandeling voor borstkanker worden in verband gebracht met ongewilde gewichtsstijging. Voorbeelden zijn: een postmenopauzale status, vermoeidheid en een verlaagde schildklierfunctie, afname in vetvrije massa en rustmetabolisme. Verminderde lichamelijke activiteit gedurende de behandeling wordt de meest voor de hand liggende factor genoemd om de gewichtstoename bij kanker te verklaren.
Er zijn verschillende studies die het verband tussen lichamelijke inactiviteit en gewichtsstijging in deze patiëntengroep ondersteunen.

Overige factoren en gewichtstoename
Andere factoren die mogelijk bijdragen aan ongewenste gewichtstoename bij borstkankerpatiënten zijn een onstabiel gewicht voorafgaand aan de diagnose
en demografische verschillen. (Demografie beschrijft groepen mensen in termen van o.a. geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, etniciteit en religie)

Daarnaast wordt de oorzaak van gewichtstoename bij borstkanker vaak
gezocht in een hypercalorische voeding. Onderzoek heeft echter niet bevestigd dat een te hoge energieinname bijdraagt aan de ongewilde gewichtsstijgingen bij borstkankerpatiënten. Toch kan deze oorzaak niet geheel uitgesloten worden, aangezien er sprake kan zijn van onderrapportage.
  Bron : Medisch Journaal, jaargang 34, nr 4, 'Ongewenste gewichtstoename bij en na borstkanker' R. van Lieshout, diëtist, dr. G. Schep, sportarts, dr. G. Vreugdenhil, internist, I. de Backer, bewegingswetenschapper en M. Bax, verpleegkundig specialist oncologie 

18:15 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (4) | Tags: overgewicht borstkanker |  Facebook |

01-10-07

Think-Pink (30-09-07)


 2_1024

Uit het bericht naar aanleiding van de persconferentie van Think-Pink vorige week :

Naar aanleiding van de internationale maand voor borstkanker in oktober steunen Samsung en Proximus een nationale campagne die meer aandacht vraagt voor borstkanker. Voor deze actie ontwikkelde Samsung twee GSM-toestellen, de Ladyphone M300v en E210, waarvan bij elke verkoop via de Proximusverkooppunten €10 gaat naar projecten rond borstkanker van de Stichting tegen Kanker.

Think-Pink is de nieuwe naam van de campagne en de samenwerking. Het internationale symbool, het roze lint, zal overal te zien zijn de komende maanden. Er werd een specifieke website ontwikkeld die alle informatie over borstkanker zal bevatten. De site zal ook een klankbord vormen voor iedereen die met de ziekte te maken krijgt. Of je nu patiënt, familie, partner of vriend bent, veel mensen zijn op zoek naar informatie, maar ze zijn vaak ook op zoek naar anderen hun verhaal. Daar wil de website van Think-Pink zich op concentreren.

Think-Pink zal straks ook te zien zijn op straat met informatieve folders, op VijfTV en in de advertenties in kranten en tijdschriften. Binnen enkele maanden starten dan ook de concrete acties o.a. ivm screenings. Nog niet iedereen in ons land van de risicogroep qua leeftijd geraakt vlot tot bij een arts voor een screening.

Samsung is een belangrijke partner in het kader van deze campagne en werkt vanaf dit jaar in heel Europa samen met lokale partners rond het thema borstkanker. "Een dergelijk maatschappelijk probleem verdient onze aandacht en onze inzet. We willen niet alleen telefoons verkopen maar ook onze verantwoordelijkheid nemen in relevante projecten in onze samenleving" aldus Serge Vandriessche van Samsung België. "We hopen met deze actie minstens € 200.000 bijeen te brengen voor deze projecten. Andere partners hebben reeds interesse getoond om hierbij aan te sluiten. Het zou fantastisch zijn als Think-Pink de start is van een permanente campagne voor meer aandacht voor borstkanker in samenwerking met de Stichting tegen Kanker."

Proximus stelt graag haar uitgebreid netwerk van verkooppunten ter beschikking voor deze actie. "De klanten krijgen niet alleen een mooi toestel voor een aantrekkelijke prijs, ze dragen ook zelf hun steentje bij via de aankoop. En €10 per toestel is toch een mooi bedrag" zegt Thierry Bouckaert van Proximus. 

Think-Pink heeft meteen ook twee opmerkelijke ambassadrices voor de opstart. TV-figuur Marlène de Wouters en voormalige tennisster Dominique Monami lenen niet alleen hun gezicht voor de actie. Ze willen zich ook persoonlijk inzetten via de verschillende acties om zo meer aandacht te krijgen voor het belang van screenings en controle voor borstkanker.

Meer info op www.think-pink.be

Beide toestellen zijn nu te koop. Het ene kost 99€, het andere 149€.

33596_SGH-M300_ADImage_LargeE210RougeOp

00:19 Gepost door Cancer Chick | Permalink | Commentaren (3) | Tags: think-pink, borstkanker |  Facebook |